Cindy thompson awanwa do lyrics 🎼

Cindy thompson Awanwa do lyrics mp3. We bring you this nice piece from the Ace Gospel Ghanaian Singer Cindy Thompson titled Awanwa Do.

Awanwa do by Cindy Thompson MP3

Cindy Thompson Awanwa do lyrics

[VERSE ]
eye ampa ara se
Onyankopɔn Woye ɔdɔ
Yesu dɔ yi, medwen ho a, mente ase.
Ɛnka me deɛ adwuma papa bɛn na meyɛ a
Ɛno nti wo ba bɛwu animguaseɛ wuo de ma me

Na mmom W′ama me ate aseɛ sɛ
Sɛ neɛ ɔsoro ne asaase ntam ware no
Saa ara na W’ayi me mfomso nyinaa ara ɛfiri hɔ
Anuonom adehye mogya, ɛfi ne keka biaa nni ho

Ɛno na, ama medi bem
Wɔ Agya no anim
Ɛno nti, mɛyi wo ayɛ daa
Mɛhyɛ wo anuonyam
Na maka deɛ wo mogya tumi no, ayɛ ama me

[CHORUS] Repeat 4X
Awanwan do ben ni
Sɛ Yesu wui ma me.
W′asoa me bɔne nyinaa wɔ asendua no so.

Awurade m’Agyenkwa
Wo mogya no na ama medi bem
Yesu, nea W’ayɛ yi
Me nso medi W′akyi daa

[INTERLUDE]
[REPEAT VERSE 1]
[REPEAT CHORUS 2X]

Ao me nti na yɛ guu w’enim ase yayaaya.
Me nti na yɛ wɔ wo mfe pia,
Sɛ nea ɛbɛyɛ a me nso menya nkwa gye oo.
Ɔdɔ yewu nyame ei
Wo dɔ yi die Yente ase o da

[ADLIP/BRIDGE]
Medi w′akyi daa Agya eh
Me Nyame eh
Anka me bɔne bebrebe ne m’adesoa yi
Nka hwan na ɔbɛgye me nkwa
Na nso aseda anka
Agya Ɔnyame, dɔ ba koro no eh

Me nso, mensi dɛn nyi w′ayɛ Agya ei
Sɛ menkoto wo
Sɛ mensɔre wo
Na mempae mu nka sɛ wiase adasaman nyinaa
Mommra mmehwɛ mo Agyenkwa hene no
Na W’agye wiase, tumi nyinaa ahyɛn’anaase yi

eye ampa ara se nyankpon ye odo

*COPYRIGHT DISCLAIMER*
Score And Sing neither owns any of the songs nor the images featured on this website.
All rights belong to their original owner/owners.
No copyright infringement is intended. Contents here are for promotional purposes only.

Related Posts

  1. Joe Mettle Ye Obua Mi || Download Mp3 and Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here